Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşları Derneği

TMKT Toplantı Tutanağı 2018

TMKT Toplantı Tutanağı 2018

Tarih: 11.12.2018
Yeri: TMKT Genel Müdürlük
Katılımcıları:
TMKTGM: Genel Müdür Vekili Sinan Kuşçu, Genel Müdür Yardımcısı Caner Arseven, Daire Başkanı Bülent Özçelik
TMGDK-DER: Başkan Hafız Pehlevan, Başkan Yrd.Çiğdem Eren, Genel Sekreter Murat Aydın, Ankara Temsilcisi Murat Özçelik

Yukarıda isimleri verilen katılımcılarla yapılan toplantıda yetkililere öncelikle, sektörde bazı TMGDK‟ ların haksız rekabet ortamı nedeniyle iflas aşamasına gelmiş olduğu bilgisi verilerek acil adımların atılması gerektiği bildirilmiştir. Aşağıdaki konuları içeren Dernek raporu yazılı ve sözlü olarak paylaşılmıştır;

Konu : Dernek Görüş ve Önerileri

 1. Haksız rekabet koşullarının acil şekilde giderilmesi (Çift sigorta, belge kiralama, tam zamanlı sigorta yaptırmama v.b. konularında geçmişe dönük yaptırım uygulanması.),

 2. 27.11.2018 tarihinde Antalya‟da yapılan istişare toplantısı neticesinde sektörde TMGD hak artışı olacağına dair görüş oluşmuştur. Bunu fırsat bilen bazı TMGDK firmaları aşırı düşük teklif vermeye başlamıştır. Bu durum sektörde aşırı derecede prestij kaybına neden olmakta ve haksız rekabeti artırmaktadır. Dernek olarak 8 hakkın korunmasının uygun olacağını değerlendirmekteyiz. Konunun tarafınızdan duyuru ile açıklığa kavuşturulması,

 3. Tehlikeli maddelerin kara yolu ile taşınması yönetmeliği taslağı hakkında derneğimiz tarafından sunulmuş olan görüşlerin dikkate alınması,

 4. Hali hazırda TMFB sahibi olup TMGD hizmeti almayan firmalara elektronik bildirim yapılarak bu hizmeti almalarının ivedilikle tebliğ edilmesi,

  Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşları Derneği

  Konak Mah. 846 sok. No:32 Kat 4 No:32 Konak – İZMİR www.tmgdk.org.tr info@tmgdk.org.tr Tel / Fax : 0.232.486 86 81

 1. Taslak yönetmelikte TMFB alma zorunluluğunda 50 ton şartının kaldırılmakta olup aynı değişikliğin TMGD hizmeti alma konusunda da uygulanması için düzenleme yapılması.

 2. Sektörel muafiyet verilmesi prestij ve güven kaybına neden olmaktadır. İlgili muafiyetlerin iptal edilerek bundan sonra gelecek taleplerin geri çevrilmesi.

 3. ADR kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere uygulanacak ceza tutarlarının caydırıcı hale getirilmesi.

 4. TMGDK‟ların denetlemesi hususunda kural ve uygulamaların nasıl yapılacağının ivedilikle yayınlanması.

 5. Elektronik denetleme sisteminin sektör daha fazla zarar görmeden uygulamaya geçmesi

Sunulan konulara ilişkin alınan görüşler ise aşağıda özetlenmiştir;

 1. Danışmanların bakabileceği firma sayısının artırılabileceği‟ konusunda böyle bir konunun kesinlikle gündemde olmadığı, yönetimin de konuya olumlu bakmadığı bilgisi alınmıştır.

 2. 2019 yılının sonuna kadar denetlenmeyen TMGDK kalmayacağı, konuyla ilgili tüm altyapının hazır olduğu, usulsüzlük yapan firmaların geriye dönük (sigorta kayıtları dahil) derinlemesine inceleneceği, gerekirse kapanmalar olacağı bilgisi özellikle ifade edilmiştir. Başlama tarihi açısından net bir tarih verilmemesi üzerine, bazı firmaların dayanacak gücü kalmadığı hatırlatılarak acilen “Denetimlerin başlayacağına dair duyuru” yapılması talep edilmiştir. Bu şekilde sektörün toparlanmaya başlayabileceği belirtilmiştir. Yönetim Dernek önerisini olumlu bulmuştur.

 3. Yeni yayınlanan Yönerge değişikliğinin sektörde hayal kırıklığı yarattığının bildirilmesi üzerine, konunun tek seferlik ve gerekli bir düzenleme olduğu, ancak 2019 yılından itibaren kesinlikle böyle uygulamaların olmayacağı bildirilmiştir.

 4. Etkin denetim sağlanabilmesi için tehlikeli madde denetim esnasındaki mevcut uygulamadaki KHK 655 Ceza maddelerinin trafik polislerinin ve jandarmanın denetimini kolaylaştırmak için 2918 sayılı KHK‟ya eklenmesi konusunda çalışma yapılabileceği bildirilmiştir

 1. Çift sigorta konusunda artık somut adımlar atılmak üzere olduğu belirtilmiş, SGK ile son bir toplantı yapıldıktan sonra yakın zamanda uygulamaya gireceği bildirilmiştir.

 2. TMGDK‟ larda görev yapan danışmanların durumu görüşülmüştür. Kendi isteğiyle ayrılan personelin 6 ay çalışamaması şartının firmaları taşımaması şartıyla kaldırılmasının hakkaniyet açısından daha doğru olacağı konusunda hemfikir olunmuştur.

 3. Verilmiş olan bazı muafiyetlerin geçici olduğu, 2019 yılı itibariyle tekrar değerlendirme yapılacağı bilgisi alınmıştır.

 4. Danışmanların atandıkları firmalara mutlaka düzenli olarak gitmesi ve gerekli hizmetin tam verilmesi konusunda çalışma yapıldığı, tesislerde danışmanın raporlama için giriş yapacağı tek bir „sabit bilgisayar‟ tahsisi ile Bakanlık girişlerinin yapılacağı belirtilmiştir. Dernekçe danışmanın vaktini kesinlikle taşıma belgelerini sisteme girmekle harcamaması gerektiği görüşü bildirilmiş ve yetkililer tarafından olumlu bulunmuştur.