Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşları Derneği

TMGDKDER İkinci Çalıştayı

TMGDKDER İkinci Çalıştayı

Çalıştay TMGDK-DER Dernek Başkanı Hafız Pehlevan’ın konuşması ve ardından derneğin şu ana kadar yürüttüğü faaliyetler ile ilgili Dernek Genel Sekreteri Çiğdem Eren tarafından yapılan sunum ile başlamıştır. TMGDK’ların ve TMGD’lerin katılımları ile yürütülen çalıştayda yapılan sunumda Dernek’teki çalışma kurulları hakkında bilgi verilerek Derneğin Türkiye genelinde yapılmış olan saha eğitimleri, basın açıklamaları, Bakanlık ziyaretleri, anket çalışması ve derneğin hedeflediği faaliyetler ile ilgili bilgiler verilmiştir. Dernek tarafından yapılan sektöre ilişkin anketin sonucu ve istatistiksel veriler katılımcılar ile paylaşılmıştır. Ardından aday üyeler katılımcıların oylarıyla seçilerek Divan oluşturulmuştur. Divanca katılımcılar arasında derneğe iletilen sorunlar ve çözüm önerileri hakkında oylama yapılarak Bakanlığa iletilecek konular belirlenmiştir.

Çalıştayın 2. Günü TMKT Daire Başkanı Sn. Bülent Özçelik’in katılımı ile başlamıştır. İlk gün belirlenen konular ve çözüm önerileri Sn. Daire Başkanı’na iletilmiştir. Bu sorunlardan en önemlilerinin anket çalışmasından da anlaşıldığı üzere, Bakanlıkça yol ve tesislerde yürütülen denetimlerin yetersiz olması ve bunun sonucunda TMFB alan firma ve TMGD çalıştıran firma sayılarının beklentinin çok altında olması olduğu vurgulanmıştır. İletilen diğer konular ve alınan yorumlar aşağıda özetlenmiştir.

Çalıştayın son bölümü soru- cevap şeklinde yürütülerek tamamlanmıştır.

Çalıştay Raporunu indirmek için Döküman İndir butonuna tıklayınız. --->