Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşları Derneği

TMGDKDER Birinci Çalıştayı

TMGDKDER Birinci Çalıştayı

TMGDK-DER 1. ÇALIŞTAY RAPORU

Tarih: 13-15 Nisan 2018,
Çalıştay Yeri: Antalya
Çalıştaya katılan kişi sayısı (TMGDK ve Bakanlık temsilcileri): 200 civarı
 

Çalıştay, Dernek Başkanı Hafız Pehlevan ve Bakanlık temsilcilerinin açılış konuşması ile başlamıştır. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Dernek yönetimince üyelerden gelen öneri ve taleplerle biraraya getirilen konular Dernek Başkan Yardımcısı Çiğdem Eren tarafından Bakanlık ve TMGDK temsilcilerinden oluşan katılımcılara sunulmuştur. Sunulan konu ve öneriler ile Bakanlık yetkililerinden gelen yanıtlar/yorumlar aşağıda listelenmiştir;
 

1.GÜN
 

Tespit : Bazı işletmeler tehlikeli madde mevzuatına hakim olmamaları nedeniyle, 50 ton muafiyetleri olmamasına rağmen kendilerini muafiyet kapsamında görerek TMFB belgesi almadan kayıt ve kontrol dışı faaliyetlerini sürdürmektedirler.
 

Öneri :

1) 50 ton muafiyetinin kaldırılması
2) Taşımacılık irsaliyesine TMFB numarasının yazılması. (TMFB sahibi olmayan işletmelere toptan tehlikeli madde satışının kısıtlanması için)

Cevap : 50 Ton muafiyetinin kaldırılmasının gündemlerinde olduğundan bahsedildi ve hemfikir olunduğu ifade edildi. Tehlikeli madde ile iştigal eden herkesin TMFB alması gerekliliği söylendi.

Tespit : Tehlikeli madde ile iştigal eden birçok işletmenin hala TMFB almaması

Öneri : Etkin denetim, ve muafiyet kapsamına giren işletmelerin muafiyet raporu almak için teşvik edilmesi ve standart muafiyet raporu yayınlanması.

Cevap : Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alan firma sayısında TMGDK ‘ larında etkisi vesilesiyle 2017 sonu ve 2018 yılının ilk 3 ayı itibariyle gözle görülür bir artış olduğundan bahsedildi. 2018 yılı sonuna kadar bu rakamı ciddi bir seviyeye (50.000 TMFB) getirmeyi hedefledikleri söylendi.

Tespit : TMFB almış bir çok işletme TMGD hizmeti almamaktadır.

Öneri : Sistemden otomatik uyarı mesajı iletilmesi 1 ay sonra cezai işlemin uygulanması.

TMGD hizmeti almayan tesislerin sigortalanmaması

TMGD hizmeti alması zorunlu olan işletmelerin hizmet almaması durumunda, kazalarda asli kusurlu sayılarak zararlarının ödenmemesi.

İhale vb. başvurularda TMGD bulundurma zorunluluğu aranması.

Cevap : Öneriler değerlendirilebilir.

Tespit : TMFB almış işletmelerden yıllık 50 ton altında tehlikeli maddelerle faaliyet gösteren işletmelerin TMGDK’ lardan alacakları muafiyet raporlarının içeriğinin belirsiz ve birbirinden farklı olması.

Öneri :

  1. Muafiyet raporu içeriğinin TMKT tarafından belirlenmesi, belirlenen standarda bölge müdürlüklerince uyum aranması.

  2. Raporda yer alacak verilerin kaynaklarına ilişkin standartların belirlenmesi.

  3. Muafiyet raporları U-net sistemi üzerinden TMKT ’ye beyanı

  4. TMGDK’ lardan alınan muafiyet raporu sonrasında işletmelere muafiyet belgesinin tanzim edilmesi.

Cevap : Bakanlığın elinde Muafiyet Raporuna ilişkin bir taslak olduğu ve üzerinde çalışmaların devam ettiği söylendi.

Tespit : Mevzuat nedeniyle TMGD Kuruluşları bünyesinde tam zamanlı olarak istihdam edilmiş TMGD lerin başka bir yerde ikinci bir işte SGK lı olarak görev yapmaları söz konusu değildir. TMGDK ve TMGD nın mevzuatın gerektirdiği ciddi idari yaptırım kararıyla karşı karşıya kalmamaları için gereken hassasiyetin gösterilmesi hakkındaki duyuruya rağmen

a) TMGD’ler açılan TMGDK şirketlerinde küçük hissedar veya pay sahibi yapılarak SGK yaptırma zorunluluğu ortadan kaldırılmakta ve rekabet ortamı bozulmaktadır.

b) Tam zamanlı olarak bir işletmede çalışan TMGD’ler aynı zamanda İş Güvenliği Uzmanı, Çevre Görevlisi ve başka görevlerde aynı anda istihdam edilmektedir.

Öneri : Herhangi bir yerde sigortalı olan bir TMGD’nin U-net sistemi üzerinden atamasının yapılamaması.

İki yerde sigortalı olarak TMGD istihdamı yapılması durumunda TMGD’ye 5.000 TL ve istihdam eden TMGDK’ya 10.000 TL idari para cezası uygulanması.

Gerekli idari yaptırımların ivedilikle uygulanması, SGK ile işbirliğinin arttırılması.

Mevzuatta, yasağın sadece TMGDK’lar için değil, işletmelerde istihdam edilen TMGD’ler için de geçerli olduğu açıkça belirtilmelidir.

Cevap : Sigorta ile yapılan çalışmaların devam ettiği, herhangi bir şekilde duyuruyu dikkate almayan firmaların ilerleyen süreçte cezai yaptırımla karşı karşıya kalacağı ifade edildi. Çift sigorta ile çalışma veya işletmelerde TMGD meslek kodu ile yapılmayan ancak TMGD olarak atanan kişilere yönelik olarak ; öncelikli olarak uyarı ve neticesinde süre verilmesi söz konusu olacaktır. Bu aykırı duruma devam edilmesi halinde Danışmanın veya Kurumun belgesi iptal edilebilecektir. Bir insanın bir işi yapması gerektiği ifade edildi.

Tespit : a. Son dönemde sıkça duyduğumuz

Muafiyet hakkı olmayan kurumlara muafiyet verilmesi

b. Belge kiralama

Öneri :

a. Bu kurallara aykırı hareket edenlere 2 yıl meslekten men ve her uygunsuz durum için 10.000 TL idari para cezası verilmesi.

b. Etkin denetim. Tesislerdeki çalışmaların U-net otomasyon sistemi üzerinden raporlanması

Cevap : Somut delillerle tespiti veya beyanı yapılan usulsüzlükler Bakanlık tarafından değerlendirilmekte ve TMGDK’ nın belge iptaline kadar yaptırımı olmaktadır.

Tespit : Kurulan TMGDK şubelerinin usulsüz çalışmaları(fiziki şartlarının, tefrişatlarının ve faaliyetlerinin mevzuata uygun olmadığı görülmektedir.)

Öneri : Bu durumdaki uygunsuzlukların tespiti halinde 10.000 TL idari para cezası düzenlenerek ilgili şube 2 yıllığına kapatılmalı ve aynı suçu yetki belge süresince 3. kez ihlal edenlerin merkez ve şubelerinin tüm yetki belgeleri süresiz iptal edilmeli.

Cevap : Bu konuda Şubelerin denetiminin yapıldığı, hatta bir şubenin kapatıldığı söylendi. Benzer şekilde uygun şartlarda çalışmalara devam eden Şubelerin kapatılacağı ifade edildi.

Tespit : Hizmet standardı olmadığı için çok riskli gruplar ve daha az riskli gruplar birbirinden ayrıştırılamamaktadır. Bu nedenle tüm kurumlarda hizmet süresi ve ücretlendirme birbirine yakın seyretmektedir.

Bu nedenle küçük işletmeler büyük maliyetler ile karşı karşıya kalırken kapsamlı ve riskli kuruluşlar fiyat avantajı yakalayabilmektedir. Bu da kötü bir hizmet ve rekabet ortamı doğurmaktadır.

Öneri : Hizmet standardının Genel Müdürlüğümüzce istişare edilerek yeniden düzenlenmesi. Tehlikeli madde taşımacılığındaki standartlar hakkında gündem oluşturulması amacıyla dernek ve kamu ile ortak projeler geliştirilmesi.

Cevap : TMGDK ve TMGD’ lere yönelik olarak ; İşletmelere katma değer oluşturmanın, farkındalık yaratılmasının gerektiği. Ayda 1 sefer bir firma ziyareti, gidiş gelişler farklı lokasyonlarda olabilir ve firma ile ilgili çalışmalar sonrasında çok boş zamanınızın kalmayacağı, dolayısıyla yarı zamanlı çalışma gibi bir durumun bu mesleğin icrasında söz konusu olmayacağı ifade edildi.

Tespit : U- Net üzerinden TMGD anlaşmasının feshinden sonra yeniden TMGD atama zorunluluğunun 30 gün olması.

Tespit : TMGDK ve işletme arasındaki U-Net sözleşmesinin feshinde karşı tarafa bildirim gitmemesi

Öneri : Fesih işlemlerinde karşılıklı bildirim olması.
Cevap : Sistem üzerinde böyle bir bildirim olmadığı buna karşılık böyle bir bildirim gittiği yönünde karşılıklı konuşmalar ifade edildi.

Tespit : TMGDK’lar hizmet veren TMGD’nin atama değişikliğinde tekrar tesis yetkilisi onayına gerek duyulması, süreci zorlaştırmaktadır.

Öneri : TMGDK, TMGD değişikliğini tesis onayı olmadan yapabilsin.

Cevap/öneri : Bu konuda firma yetkilisinin onay vermesine gerek kalmadan TMGDK ‘ nın Danışman değişikliği yapmasının firma açısından olumlu karşılanmayacağı, ancak firma yetkilisi tarafından aynı firma içerisinde birkaç yetkili ataması yapması ve o kişiler aracılığı ile bu vb. işlemlerin yapılabilmesi karşılıklı olarak konuşuldu/önerildi.

Tespit : U-Net sistemi üzerinde tüm aktif, onay bekleyen ve fesih edilen sözleşmeler karışık durmaktadır.

Öneri : U-Net sistemine bölgesel listeleme ve sözleşme durumuna göre filtreleme özelliklerinin getirilmesi.

Cevap : Sistem üzerinde yenileme çalışmalarının mümkün olduğu, TMGDK ‘ lar tarafından talep edilen benzer şekilde her iki tarafa kolaylık sağlayacak uygulamaların sağlanabileceği konuşuldu.
 

2. GÜN
 

Tespit : Belediyeler, Üniversiteler vb. kurumlarda tehlikeli madde iştigali çok yüksek, ancak hiçbir uygulama söz konusu olmadığı.

Öneri : Örneğin ; Üniversite içerisinde her fakültede ayrı olarak T.M ile iştigaller söz konusu. Her bir noktada gerekirse fakülte bazında TMFB düzenlenmesine yönelik bir öneri.

Tespit: Tehlikeli Madde taşıyan araçların gümrüklerde yeterli denetimden geçmediği. Türkiye sınırından sorunsuz bir şekilde yurt dışına giden aracın yurt dışındaki denetimlerde cezai yaptırımla karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

Tespit : Sürücünün araç ve taşımacılık ile ilgili sorumluluk sahibi olduğu söylendi. Buna rağmen bazı işletmelerde dolum işlemi esnasında sorumluluğun sürücülere yüklendiği ifade edildi.

Cevap : Doldurma işleminde Sürücü sorumlu değildir. Sınırları içerisinde işlemi yapan işletmenin yükümlülüğündedir.

Tespit : Firmalara neden ceza kesilmiyor ? Firmalar ceza kesilmemesinden dolayı hizmet almamaya tercih ediyorlar. Sistem üzerinden ceza kesilecek mi ? Geçmişe yönelik hizmet almayanlara cezai yaptırım uygulanacak mı ?

Cevap : İlgili Bölge Müdürlüklerinde Tehlikeli Madde Şube Müdürlükleri kurulacak. Denetim mekanizması bu birimler tarafından daha aktif hale getirilecek.

TMGDK’ lar tarafından sunulacak raporlar ile TMFB ‘ lerin güncellenmesi ve diğer eksikliklerin giderilmesi sağlanacak.

Bu yıl içerisinde (2018) bu gelişmelerin %80’ i tamamlanacak ve uygulamalar daha aktif hale gelecek.

Tespit : 50 ton muafiyeti kalkarsa kimlere muafiyet raporu düzenlenecek ?
Cevap : TMFB alınması , Faaliyet belgesinin konuları, TMGD bulundurma zorunluluğu ve yapılan veya yapılacak işlemler sonucunda belirlenecek. (Muafiyet Raporu)

Tespit : Kamu kurum ve kuruluşlarının TMFB almaması ve kamu kurumu olarak TMGD konusuna kayıtsız kalmalarına yönelik çalışmalar olmadığı ifade edildi.

Tespit : Muafiyet Raporu içeriği ne olmalıdır , neleri kapsamalıdır ?

Öneri :

Firma Bilgileri
Muafiyet Raporu düzenleyen TMGDK bilgileri
Rapor numarası
Tehlikeli madde ürün çeşitliliği
Kapasite Raporu
Yeminli Mali Müşavir onaylı yazı
İmza Sirkülerii
Detaylı İş Akım Şeması (T.M faaliyet noktalarının belirtildiği)

Öneri : Muafiyet Raporu’ nun U-Net üzerinden yapılması önerildi.

Öneri : Muafiyet Raporu hazırlanan firmalara , bunun yanı sıra TMGDK ‘ lar tarafından ‘’Genel Bilinçlendirme eğitimi’’ veya ‘’Göreve Yönelik Eğitim’’ verilmesi gerekliliği önerildi.

Tespit : Tehlikeli atıklara TMGD’ ler tarafından farklı UN atamalarının yapılmasına yönelik bir çalışma yapılması gerektiği ifade edildi.

Cevap : Bu konudaki farklılıkların bilincinde olduklarını ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bu ve benzeri konularda istişare halinde oldukları ifade edildi.

Tespit : Bakanlık tarafından Duyuru ile gelen üç aylık asgari sözleşme süresi hakkında ; TMGD’ nin firmada çalışmak istememesi veya TMGDK’ nın farklı danışman atayamaması gibi sorunların olacağı ifade edildi.

Öneri : Bakanlığa yazılacak dilekçe ile özel durumların ve haklı mağduriyetlerin değerlendirilebileceği konuşuldu.

Öneri : Yüksek kapasitede, yüksek tonajlı taşımalar yapan taşımacı firmaların, düşük kapasiteli ve düşük tonajda taşımalar yapan işletmelerle ayrı tutulması gerektiği önerisi

Tespit : Ocak ayındın bu yana, çift sigortayı sonlandıran işletmelerin dışında çift sigortaya devam eden (duyuruyu ciddiye almayan ve uymayan) firmalara geçmişe yönelik ceza kesilecek mi ?

Cevap : Bu hususu dikkate almayan Kurumlara yönelik verilecek uyarı ve süre neticesinde, çift sigorta ile çalışma durumunu düzeltmemeleri halinde yaptırımla karşı karşıya kalacakları ifade edildi. Aynı zamanda usulsüzlüklere yönelik somut deliller ile yapılacak tespit ve beyanlarda TMGDK ‘ nın belgesinin iptal edilmesine kadar bir yaptırımla karşı karşıya kalabilecekleri ifade edildi.

Öneri : Meslek Etik Komitesi kurulması : Genel Müdürlük tarafından belirlenen kişilerle bir komite oluşturulması önerildi.

Cevap : Genel Müdürlük böyle bir oluşumu ancak mevzuatsal bir güç ile kurabilir. Ancak ; TMGDK-DER aracılığı ile böyle bir oluşumun meydana gelmesi daha mümkün gözükmektedir.

Tespit : TMGD’ nin TMGDK ile anlaşamaması halinde istifa ettiğinde, 180 gün boyunca başka bir TMGDK bünyesinde çalışamaması ciddi bir mağdururiyet yaratmaktadır.

Tespit : Bölge Müdürlüklerin iletişime geçilen personellerde bilgi eksikliği olması. Denetimlerde yanlış uygulamalar olması ve akabinde yanlış ve haksız cezai yaptırımlar olması.

Öneri : İdarenin teşvikler konusunda çalışma yapması mümkün müdür ? Cevap : İdare tarafından böyle bir durum söz konusu değildir.

Tespit ve Önerilerin dışında Bakanlık yetkililerin ifade ettiği bazı hususlar ;

*Bir insan bir iş yapmalı.

*Bakanlık olarak kendi içimizde yaptığımız çalışmalar var, devam etmekte.

*Bir Büyükşehir Belediyesi ‘ nin aldığı belge sadece Alıcı olarak verildi. Birçok TMFB’ nin ilerleyen dönemde değişmesi söz konusu olacaktır.

*800’ e yakın NACE kodunun Tehlikeli Madde faaliyetinde bulunduğuna dair çalışmamız ve tespitimiz var.

*Taşıma evrakı sistem üzerinde takip edilecek vb. hususlarda sistemden yapılacak. Denetimler artacak.

*Diğer mesleklerin yapılmasında İş Kanunu tarafından engel yoksa bizcede bir sorun yok dedik, bu anlayışla yola çıktık. (Eylül 2017 ‘ de) Ancak ilerleyen süreçte bizlerin iyi niyetleri ile yapılan çalışmalara rağmen, bazı konular artniyetli olarak kullanılmaya başlandı, kendinizce haklı sebeplerle veya ticari endişeler v.b herşey olabilir. Sonuç olarak bizler bu sebeplerle bir araya gelerek şunu söyledik ; Bu iş yapılacaksa , TMGD olan kişiler sadece bu işi yapacak. Sonrasında duyuru yayınladık.

*Bakanlığımıza’ da gelen eleştiriler oldu ; Bakanlık logosunun kullanılmasına neden izin verildiğine yönelik. Kartvizitler, kataloglar vb. kullanılmaması gerekmektedir.

Çalıştay sonucunda yukarıdaki tespitlerle ilgili şu önerilerimiz özetlenerek Genel Müdürlüğümüz’ e yazılı olarak sunulmuştur;

1) Tehlikeli madde ile iştigal etmesine rağmen TMFB belgesi almayan firmalar
2) 50 tonun altında tehlikeli madde ile faaliyet gösteren işletmelerin alacakları muafiyet raporlarının içeriğinin belirsiz ve birbirinden farklı olması veya usulsüz rapor verilmesi
3) TMGD Kuruluşlarında ve işletme bünyesinde görev yapan birçok TMGD’nin halen başka işlerde de istihdam ediliyor olması
4) Birçok TMGDK’ da çalışanların küçük hissedar veya pay sahibi şeklinde gösterilerek SGK zorunluluğundan kaçınılması, veya sektörde belge kiralama sorunlarının rekabet koşullarını zorlaştırması
4) Usulsüz çalışan şubeler (fiziki şartlarının, tefrişatlarının ve faaliyetlerinin mevzuata uygun olmadığı)
5) Hizmet standardının olmaması (kötü bir hizmet ve rekabet ortamı)
6) U- Net sistemi ile ilgili iyileştirme ihtiyacı (yeniden TMGD atama süresi, sözleşme feshinde karşı tarafa bildirim -mesaj, mail vb.- gitmemesi, sistem üzerinde tüm aktif, onay bekleyen ve fesih edilen sözleşmelerin karışık olması)
7) Tehlikeli madde ticaretinin serbestliği ve izlenememe sorunu (toptan tehlikeli madde satışları ile ilgili kısıtlama olmaması)
8) Taşıma firmalarının araç kapasitesi kriterinin adaletsiz durum oluşturması

9) Mesleki sigorta ihtiyacı Saygılarımızla,

TMGDK-DER YÖNETİM KURULU