Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşları Derneği

TMGDK-DER 3. Sektörel Değerlendirme Çalıştayı

TMGDK-DER 3. Sektörel Değerlendirme Çalıştayı

TMGDK - DER 3. Sektörel Değerlendirme Çalıştayı 5 - 7 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Çalıştayımızda sektörün güncel sorun ve beklentilerine yönelik oturumlar yapılacaktır. Amacımız, 

1. TMGDK sektör problemlerini değerlendirmek,
2. Çoğunluğukçu demokratik katılımla TMGDK sektörüne ait görüş ve önerileri toplamak,
3. Dernek üyelerimizin dile getirdiği sorun ve önerilerini idareye arz etmek,
4. TMGDK ve TMGD sektörleri için çözümleri tartışarak iyileştirme önerilerini tespit etmek...

Kısacası TMGDK ve TMGD sektörümüzün sorunlarını dile getirmek ve çözüm önerilerini toplayarak geleceğe umutla bakmaktır.