Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşları Derneği

TMGDK - DER 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Şubat 2022

TMGDK - DER 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Şubat 2022

TMGDK - DER 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Şubat 2022 tarihinde mevcut dönem faaliyetleri ve sektörel değerlendirmeler ile başlamıştır. 

Genel Kurul' da Divan Başkanlığı seçimi, Yönetim Kurulu’nun faaliyet dönemi raporu sunumu sonrasında TMGDK – DER Başkanı Hafız PEHLEVAN konuşma yapmıştır. Ardından gizli oy ve açık sayım usulü ile yeni dönem Dernek Başkanı ve Kurul üyelerinin seçimi yapılmıştır.

Yapılan seçimde Çiğdem EREN oy birliği ile TMGDK – DER yeni dönem Başkanı olarak seçilmiştir. Dernek yönetim kurul üyeliğine aday olan Mehmet Ali Özgüden, Özkan Karaoğlan, Serkan Güven ve Yasin Akil de Yönetim Kurulu'na girmeye hak kazanmışlardır.

Yapılan Genel Kurul sonrası seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri ilk Yönetim Kurulu toplantısını 14.02.2022 tarihinde gerçekleştirmiştir. Toplantıda TMGDK – DER yeni Yönetim Kurulu görev dağılımı aşağıdaki şekilde yapılmıştır;

Başkan:     Çiğdem EREN
Başkan Yardımcısı:     Serkan GÜVEN
Genel Sekreter: Mehmet Ali ÖZGÜDEN
Sayman:     Özkan KARAOĞLAN
Üye: Yasin AKİL

Tüm üyelerimizin bilgisine sunar, birlikte başarılı bir dönem dileriz.