Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşları Derneği

TEHLİKELİ MADDELER İLE İŞTİGAL EDEN İŞLETMELER İÇİN DUYURU

TEHLİKELİ MADDELER İLE İŞTİGAL EDEN İŞLETMELER İÇİN DUYURU

Bilindiği üzere, 3/8/2017 tarihli ve 63089 sayılı Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge gereği, bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda tehlikeli madde ile iştigal eden işletmeler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ na başvurarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) almak zorunda idi. 11/06/2019 tarihinde yenilenen Yönerge’ye göre; öncelikle TMFB başvurusu için 50 ton sınırı kaldırılmış olup herhangi bir miktarda tehlikeli maddeyi üretiminde kullanan veya satışa konu eden işletmelerin yönergede belirtilen belgeler ve TMGDK’dan alacakları rapor ile Bölge Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

Halihazırda TMFB sahibi olan işletmeler için ise, Madde 10(3) ‘de;

“TMFB’ye sahip işletmelerden; 5 yıllık TMFB süresi 31.12.2019 tarihinden sonra bitenler 31.12.2019 tarihine kadar EK-2’de yer alan faaliyet konusu veya konularının hangileri olduğuna dair işletmenin bulunduğu bölgede yetkilendirilmiş TMGDK’dan alacakları Ek-3’te yer alan raporu ile ilgili Bölge Müdürlüğüne vererek TMFB’sini yenilemek zorundadırlar. İnceleme ve denetim sonucunda bu iş ve işlemleri zamanında yapmayan işletmelerin TMFB’leri iptal edilir.”

denilmektedir.

İşletmelerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için yanlış yönlendirmeleri dikkate almamaları; doğru ve detaylı bilgi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yetkili kuruluşu olan TMGDK’lara veya ilgili Ulaştırma Bölge Müdürlüklerine başvurmaları gerektiğini işletmelerin dikkatine sunarız.

www.tmgdk.org.tr

0232 486 86 81

TMGDK-DER YÖNETİM KURULU