Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşları Derneği

Mesleki Projeler (Ulusal ve Uluslararası)

Mesleki Projeler (Ulusal ve Uluslararası)

DGSA-FAC ERASMUS+ PROJE BİLGİLENDİRMESİ

Derneğimiz liderliğinde yürütülen AB projesi Aralık 2019 tarihinde başlamıştır. “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının Saha Uygulama Yeterliliklerinin Geliştirilmesi (DGSA-FAC) ” adlı Erasmus+ projesinin amacı, tehlikeli madde güvenlik danışmanlarının teorik ve pratik eğitimlerinde dijital teknolojilerin kullanılması yoluyla mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmalarının sağlanması, sektörde danışmanlık hizmeti veren kuruluşlar ile diğer kamu ve özel paydaşların uluslararası çalışma kapasitelerinin ve iletişim ağlarının güçlendirilmesidir.
 

B proje koordinatörlüğünü derneğimiz adına, Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Çiğdem Eren yürütmektedir. Proje paydaşlarımız; T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, Pons Seguridad Vial (İspanya), The BIT Management Beratung GmbH (Avusturya), İçerik Eğitim Araştırma ve Danışmanlık Ltd. Şti ile Training 2000 (İtalya)’ dir.
 

Proje planlamasının yapıldığı ilk proje toplantısı 28-29 Ocak 2020 tarihlerinde İtalya’nın Fano şehrinde gerçekleştirilmiştir. Proje paydaşlarının tanıştığı bu ilk toplantıda proje koordinatörümüz tarafından projenin amacı, proje planı, aşamaları gibi genel bilgilerin ardından TMGDK-DER hakkında bilgiler verilerek Türkiye’deki TMGD sektörü ile ilgili mevzuat ve istatistik verileri içeren bir sunum yapılmıştır. Ardından, konuyla ilgili sorular yanıtlanmıştır.

Pandemi nedeniyle online olarak yapılan ikinci ulusötesi toplantının ardından, üçüncü toplantı ise 27-28 Eylül 2021 tarihlerinde Avusturya’nın Graz şehrinde gerçekleştirilmiştir.

Proje Kapsamında;

  • TMGD’lerin ortak teorik/pratik eğitim programlarının ve ilgili uzaktan eğitim materyallerinin hazırlanması ve test edilmesi,

  • Geliştirilen eğitim programı ve uzaktan eğitim materyallerinin denenmesi,

  • TMGD’lerin görevleri ve saha çalışmaları hakkında bir rehber kitapçığın hazırlanması,

  • Kısa dönem uzman eğitimi faaliyeti

hedeflenmektedir.

 

Yüzyüze yapılan ilk toplantının ardından, Covid 19 nedeniyle çevrimiçi görüşmelere başlayan proje ekibi, aylık düzenli aralıklarla görüşmeler yaparak proje aşamalarını yürütmekteydi. Proje ortağı ülkelerden İtalya, Avusturya, Türkiye ve İspanya'dan katılımcılar bugüne kadar 11 Skype toplantısı yapmıştır.

 

Proje ile bugüne kadar, proje ortağı her bir ülkenin TMGD profili ve eğitim ihtiyaç analizi yapılmış, analiz sonuçları ışığında belirlenen konularda uzaktan eğitim materyalleri hazırlanmış olup materyaller proje ortaklarının dillerine çevrilmiş ve test aşamasına geçilmiştir.

Projenin 30/11/2022 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.

Proje paydaşı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın proje ile ilgili duyurularına ait linkler aşağıdadır;

https://uhdgm.uab.gov.tr/haberler/tehlikeli-madde-guvenlik-danismanlarinin-saha-uygulama- yeterliliklerinin-gelistirilmesi-erasmus-projesinin-dgsa-fac-3-resmi-toplantisi-gerceklestirilmistir

https://uhdgm.uab.gov.tr/duyurular/tehlikeli-madde-guvenlik-danismanlarinin-saha-uygulama-yeterliliklerinin- gelistirilmesi-erasmus-projesi-30-11-2021-tarihine-kadar-uzatilmistir

https://uhdgm.uab.gov.tr/haberler/tehlikeli-madde-guvenlik-danismanlarinin-saha-uygulama-yeterliliklerinin- gelistirilmesi-erasmus-projesinin-dgsa-fac-cevrimici-toplantisi-08-09-2021-tarihinde-gerceklestirildi

https://uhdgm.uab.gov.tr/duyurular/tehlikeli-madde-guvenlik-danismanlarinin-saha-uygulama-yeterliliklerinin- gelistirilmesi-erasmus-projesinin-dgsa-fac-aylik-cevrimici-toplantisi-29-03-2021-tarihinde-gerceklestirilmistir

Proje hakkında daha fazla bilgi için lütfen Facebook ve Linkedin gruplarımıza katılınız; Facebook grup sayfası:
https://www.facebook.com/groups/dgsafac/
Linkedin grup sayfası:

https://www.linkedin.com/groups/8931048/

Web Sitesi:

www.dgsafac.com

Ayrıca her türlü soru ve bilgi için aşağıdaki mail aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz:

info@tmgdk.org.tr