Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşları Derneği

Hedeflerimiz

Hedeflerimiz

Yapılacak ulusal ve uluslararası etkinlikler ile üyelerine değer katan ve sektöre yön veren STK haline gelmek,

 • Bölgesel istişare toplantılarının düzenli olarak yapılması
 • Sorunların çözümünde iletişimin önemli olduğu inancıyla bölgesel toplantılar ile sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi,
 • Bölgelerde TMGDK ve Ulaştırma Bölge Müdürlükleri ile ortak toplantılar organize edilmesi,
 • Bölgelerde TMGDK-Der temsilcilikleri veya şubelerinin oluşturulması,
 • Yetkili Kurumlar ile Projeler Geliştirmek
 • TSE, Türk Loydu ve ADR Araç Denetim Tesisleri ile TMGD’lerin gelişimi ve farkındalığı arttırmaya yönelik projeler geliştirmek,

Tüm TMGDK’ların dernek çatısı altında buluşturulması ile ilgili faaliyetler yapmak

Meslek saygınlığının arttırılması ile ilgili çalışmalar yapmak

Ticari faaliyetlerde  daha etkin olmak amacıyla reel sektör temsilcilerine TMGD hizmetinin doğru olarak anlatılmasını sağlamak,

TMGD  hizmeti paydaşları ile bir araya gelerek sektörümüz için etik kurallar belirlenmesi ve takibinin yapılması (Sahada tespit edilen mesleki uygunsuzlukların giderilmesi için etik kurul tarafından çalışmalarının yoğunlaştırılması)

Yerel Yönetimler İle İşbirliğinin Arttırılması (Örneğin yerel yönetimler ile Proje Geliştirmek)

Mevzuat gereği denetim yapma yetkisi bulunan yerel yönetimlerde farkındalığı arttırmaya yönelik projeler geçekleştirmek.

TMFB sayısının artışı konusunda faaliyetlerde bulunmak

Talep eden resmi kurumlara dernek olarak ADR, IMDG, RID konularında teorik ve pratik eğitimler verilmesi

Özellikle reel sektörün TMGD hizmeti hakkında aydınlatılması amacıyla OSB’ler, Odalar ve diğer paydaşlar ile iletişim kurulması, bilgilerin güncel kalmasını sağlamak.

TMGD hizmeti kaza olasılığını azaltma ve etkilerini sınırlandırmayı amaçlamaktadır. Bu noktada sigorta şirketlerinin risk tespitinde TMGD hizmeti ve TMFB sorgulaması üzerinden sigorta poliçelerinde indirim uygulaması/zam yapmaması sağlanması,

Mesleki Gelişime Katkı Sunulması; TMGD Saha Uygulamaları ile ilgili projeler geliştirmek,

Öncelikle Avrupa ülkeleri olmak kaydıyla ADR/RID/IMDG uygulamaları açısından örnek alınacak iyi uygulamaların yerinde tespiti ve ülkemizde de uygulanabilmesi maksadıyla dernek kurullarından oluşan inceleme ekiplerinin resmi heyetlerle birlikte ADR üye ülkelere ziyaret gerçekleştirmek için görüşmeler yapılması

Toplumsal Farkındalık Yaratmak için çalışmalar yapmak;

 • Tehlikeli madde taşımacılığı konusunda kamu spotlarının çekilmesi ve yayınlanması,
 • SRC kursları müfredatına temel ADR dersinin eklenmesi,
 • Kamu İle İşbirliğinin Arttırılması
 • Yetkili kamu kurumu temsilcilerine tehlikeli madde kapsamındaki denetimlerin artırılmasına yönelik müracaatların yapılması ve takibi,
 • Üniversiteler ile tehlikeli madde taşımacılığı üzerine projeler geliştirmek ve yayınlar üretmek,

Mesleki kalitenin artırılması, TMGD hizmetlerinde sektörün sağlıklı sürdürülebilirliği ve rekabetin iyileştirilmesi, mesleki saygınlık ve hizmet kalitesi için aşağıda örneği verildiği gibi bazı konuların netleştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak; 

 • TMGD hizmet ziyaret süreleri,
 • İşletme danışmanlık içeriği,
 • ADR 1.3.2 Eğitim müfredatı, süresi ve yenileme zamanı
 • ADR 1.10.2 Emniyet Eğitim müfredatı, süresi ve yenileme zamanı
 • ADR 1.10.3.2 Emniyet Planı
 • ADR 1.1.3.6 Kapsamı Taşıma Kuralları

Uygulamada kullanılacak formların standartlaştırılması konusunda girişimlerde bulunmak (ADR Taşıma Evrakı, Aylık İşletme Ziyaret Raporu, İşletme Kimyasal Envanter Tablosu, İşletme 1.10.3.1.2 Ciddi Sonuçlara Neden Olabilecek Tehlikeli Malların Tablosu, Yıllık Çalışma Planı vb.)

Kurallara uymayan işletmeler ve TMGDK’ların haksız rekabet yaratması konusunda yetkili kurumlarla işbirliği çalışmalarının artırılması

TMGDK – DER olarak hizmet standartlarının ve hizmet kalitenin yükseltilmesi, eşit rekabet ortamı oluşması adına;

  • TMGDK Firmaları Denetleme Standartları ve denetim uygulamaları
  • İşletmelerin Denetleme Standartları ve denetim uygulamaları