Hakkımızda

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşları Derneği; Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının menfaatlerini korumak, gelişmelerine yönelik çabaları desteklemek ve onları ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde temsil etmek amacı ile 2018 yılında Hafız PEHLİVAN, Mehmet Cihan BERKEL, Çiğdem EREN, Mehmet Ali YILMAZ, Önder Turgay DEMİRDAK, Yağız ELMA ve Murat AYDIN tarafından kurulmuştur.

Ayrıca Devlet, işveren ve çalışanlar arasında dayanışma ve iş birliği kurulması yönünde çalışmalar yapmak, amaçlara uygun faaliyetlerin birlikte yapılması ve sürdürülmesini sağlamak, ülke düzeyinde işyerlerinde çalışanların TMGD mesleki gelişimine katkı sağlamak, bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlarla iş birliği içinde eğitim, danışmanlık, proje ve kamuoyu oluşturmanın yanı sıra, Mesleki eğitim faaliyetlerinin mevzuat çerçevesinde kamu yararını önde tutarak sağlıklı, güvenilir ve kaliteli bir işleyişe kavuşturulmasını sağlamak, uygulama ve mevzuata ilişkin eksiklik ve gereklilikleri tespit etmek, bu konuda çözüme yönelik çalışma yapmak, sunmak amacıyla kurulmuştur.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarını temsilen hukuki alanda haklarını korumak maksadıyla ilgili kurumların nezdinde temsil etmek. İlgili bakanlığın mevzuat düzenlemelerine görüş ve önerilerde bulunmakta amaçlarımız arasında yer almaktadır.